Værstasjon

Temperatur og vindhastighet kommer fra værstasjon på stadion som oppdateres kontinuerlig.

Merk at vindmåleren vises i km/t i utgangspunktet. Ved å klikke på tannhjulet kan man i stedet velge enhet meter pr. sekund.